Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

Zápis do MŠ

 

Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025

pod čísly jednacími

 

PŘIJATÉ DĚTI

24/2024

přijato

10/2024

přijato

11/2024

přijato

3/2024

přijato

2/2024

přijato

20/2024

přijato

13/2024

přijato

16/2024

přijato

6/2024

přijato

27/2024

přijato

4/2024

přijato

25/2024

přijato

12/2024

přijato

23/2024

přijato

9/2024

přijato

17/2024

přijato

21/2024

přijato

15/2024

přijato

8/2024

přijato

 

V Železném dne 22. 5. 2024                                                       Mgr. Barbora Packová, ředitelka

 

 

 

ZÁPIS DO Svazkové mateřské školy VENKOV

na školní rok 2024/2025

 

Zápis proběhne v úterý 14. května 2024

od 9,30 – 16,30 hodin

v ředitelně školy, pracoviště Železné 200.

Žádost můžete podat těmito způsoby:

  • datovou schránkou na adresu školy kuzdiz7            
  • osobně 14. května 2024 od 9,30 – 16,30 hodin po předchozí rezervaci času e-mailem na reditel@msvenkov.cz

Doklady k zápisu:

  • vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte
  • rodný list dítěte k nahlédnutí

Přijímací řízení

Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí/nepřijetí. Toto číslo Vám bude sděleno při zápisu, v případě elektronického podání na Vámi uvedený e-mail. Výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msvenkov.cz nejpozději 14. června 2024.

 

Svazková mateřská škola VENKOV

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2024/2025

V souladu se školskými právními předpisy stanovuji následující kritéria, podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu školy.

Do MŠ se přednostně přijímá:

1.

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona (dosáhne k 31.8.2024 pěti let), s místem trvalého pobytu ve svazkových obcích, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy.

2.

Dítě, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, pokud má místo trvalého pobytu ve svazkových obcích, do maximálního počtu garantovaných míst každé jednotlivé svazkové obce, v případě cizinců s místem pobytu tamtéž, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3.

Dítě, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, pokud má místo trvalého pobytu ve svazkových obcích, nad rámec počtu garantovaných míst každé jednotlivé svazkové obce, v případě cizinců s místem pobytu tamtéž, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

4.

Dítě, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v nespádové oblasti, které má v mateřské škole sourozence.

5.

Dítě, které v průběhu školního roku dosáhne věku 3 let, pokud má místo trvalého pobytu ve svazkových obcích, v případě cizinců s místem pobytu tamtéž, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

6.

Dítě, které v průběhu školního roku dosáhne věku 3 let, s trvalým pobytem v nespádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Při shodnosti u posledního místa rozhodne los.

SEZNAM SVAZKOVÝCH OBCÍ A POČTY GARANTOVANÝCH MÍST

pracoviště Železné

50 míst

pracoviště Všechovice

25 míst

Železné

18 míst

Všechovice

20 míst

Rohozec

8 míst

Skalička

5 míst

Hluboké Dvory

3 místa

 

 

Unín

10 míst

 

 

Bukovice

4 místa

 

 

Šerkovice

7 míst

 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy.

V Železném dne 7. 5. 2024                                                      Mgr. Barbora Packová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerské obce