Obsah

ZÁPIS DO Svazkové mateřské školy VENKOV

na školní rok 2022/2023

 

Zápis proběhne ve středu 11. května 2022

od 8,30 – 16,30 hodin.

Žádost můžete podat těmito způsoby:

  • datovou schránkou na adresu školy kuzdiz7            
  • e-mailem s elektronickým podpisem na reditel@msvenkov.cz
  • poštou na adresu Svazková mateřská škola VENKOV, Železné 200, 666 01                           
  • osobně ve středu 11. května 2022 od 8,30 – 16,30 hodin po předchozí rezervaci času e-mailem na reditel@msvenkov.cz

   Doklady k zápisu v případě osobního podání:

  • vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte
  • rodný list dítěte k nahlédnutí

    Doklady k zápisu v případě elektronického podání:

  • vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte
  • prostá fotokopie rodného listu dítěte

 

 

Přijímací řízení

 

Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí/nepřijetí. Toto číslo Vám bude sděleno při zápisu, v případě elektronického podání na Vámi uvedený e-mail. Výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msvenkov.cz nejpozději 11. června 2022.

 

V Železném dne 25. 3. 2022                                            Mgr. Barbora Packová, ředitelka

Kritéria k přijetí_2022_2023 (18.37 kB)

Den otevřených dveří_2022_.pdf (130.6 kB)