Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka

Webové stránky se upravují.

beruška beruška včelka mravenec

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO Svazkové mateřské školy VENKOV

na školní rok 2022/2023

Zápis proběhne ve středu 11. května 2022 od 8,30 – 16,30 hodin.

Žádost můžete podat těmito způsoby:

  • datovou schránkou na adresu školy kuzdiz7            
  • e-mailem s elektronickým podpisem na reditel@msvenkov.cz
  • poštou na adresu Svazková mateřská škola VENKOV, Železné 200, 666 01                           
  • osobně ve středu 11. května 2022 od 8,30 – 16,30 hodin po předchozí rezervaci času e-mailem na reditel@msvenkov.cz

Doklady k zápisu v případě osobního podání:

  • vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte
  • rodný list dítěte k nahlédnutí

Doklady k zápisu v případě elektronického podání:

  • vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte
  • prostá fotokopie rodného listu dítěte

 

Přijímací řízení

Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí/nepřijetí. Toto číslo Vám bude sděleno při zápisu, v případě elektronického podání na Vámi uvedený e-mail. Výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msvenkov.cz nejpozději 11. června 2022.

 

V Železném dne 25. 3. 2022 - Mgr. Barbora Packová, ředitelka

Kritéria k přijetí_2022_2023 (18.37 kB)

Den otevřených dveří_2022_.pdf (130.6 kB)

Partnerské obce