Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

Zápis do MŠ

Svazková mateřská škola VENKOV

 

Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024

pod čísly jednacími

 

PŘIJATÉ DĚTI

20/2023

přijato

24/2023

přijato

5/2023

přijato

14/2023

přijato

4/2023

přijato

28/2023

přijato

26/2023

přijato

8/2023

přijato

10/2023

přijato

27/2023

přijato

19/2023

přijato

7/2023

přijato

15/2023

přijato

30/2023

přijato

23/2023

přijato

22/2023

přijato

3/2023

přijato

18/2023

přijato

32/2023

přijato

11/2023

přijato

25/2023

přijato

31/2023

přijato

6/2023

přijato

17/2023

přijato

29/2023

2/2023

přijato

přijato

 

V Železném dne 5. 6. 2023                                                        Mgr. Barbora Packová, ředitelka

ZÁPIS DO Svazkové mateřské školy VENKOV

na školní rok 2023/2024

Zápis proběhne ve čtvrtek 11. května 2023 od 9,30 – 16,30 hodin

v ředitelně školy, pracoviště Železné 200.

Žádost můžete podat těmito způsoby:

  • datovou schránkou na adresu školy kuzdiz7            
  • e-mailem s elektronickým podpisem na reditel@msvenkov.cz
  • poštou na adresu Svazková mateřská škola VENKOV, Železné 200, 666 01                           
  • osobně ve čtvrtek 11. května 2023 od 9,30 – 16,30 hodin po předchozí rezervaci času e-mailem na reditel@msvenkov.cz

Zápis je určen i pro děti rezidentů, včetně cizinců, kteří pobývají (mají trvalé bydliště) ve svazkových obcích Bukovice, Hluboké Dvory, Rohozec, Skalička, Šerkovice, Unín, Všechovice, Železné – a to před datem 24. 2. 2023.

Doklady k zápisu v případě osobního podání:

  • vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte
  • rodný list dítěte k nahlédnutí

Doklady k zápisu v případě elektronického podání:

  • vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte
  • prostá fotokopie rodného listu dítěte

 

Přijímací řízení

  • Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí/nepřijetí. Toto číslo Vám bude sděleno při zápisu, v případě elektronického podání na Vámi uvedený e-mail. Výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msvenkov.cz nejpozději 9. června 2023.

Svazková mateřská škola VENKOV

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2023/2024

 

V souladu se školskými právními předpisy stanovuji následující kritéria, podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu školy.

Do MŠ se přednostně přijímá:

1.

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona (dosáhne k 31.8.2023 pěti let), s místem trvalého pobytu ve svazkových obcích, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy.

2.

Dítě, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, pokud má místo trvalého pobytu ve svazkových obcích, do maximálního počtu garantovaných míst každé jednotlivé svazkové obce, v případě cizinců s místem pobytu tamtéž, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3.

Dítě, které v průběhu školního roku dosáhne věku 3 let, nejpozději však k 31.12. 2023, pokud má místo trvalého pobytu ve svazkových obcích nad rámec garantovaných míst, v případě cizinců s místem pobytu tamtéž, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

4.

Děti z nespádové oblasti v posloupnosti od nejstaršího k mladšímu až do naplnění kapacity MŠ (ne mladších tří let – dítě, které před začátkem školního roku, tj. do 31.8.2023, dosáhne nejméně třetího roku věku).

Při shodnosti u posledního místa rozhodne los.

SEZNAM SVAZKOVÝCH OBCÍ A POČTY GARANTOVANÝCH MÍST

pracoviště Železné

50 míst

pracoviště Všechovice

25 míst

Železné

18 míst

Všechovice

20 míst

Rohozec

8 míst

Skalička

5 míst

Hluboké Dvory

3 místa

 

 

Unín

10 míst

 

 

Bukovice

4 místa

 

 

Šerkovice

7 míst

 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy.

 

V Železném dne 2. 5. 2023                                                      Mgr. Barbora Packová, ředitelka

 

 

 

Pozvánka na Dny otevřených dveří_2023 (269.52 kB)

Kritéria přijímacího řízení (19.03 kB)

 

 

 

Partnerské obce