Obsah

Platby za školku - školné

Částka 700 Kč trvalým příkazem k 10. daného měsíce na účet školy 123-200110247/0100.

Neplatí děti poslední rok před zahájením školní docházky (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky.

 

Platby za stravné

Trvalým příkazem částka 800 Kč nejpozději k 15.dni předcházejícího měsíce na účet školní jídelny při ZŠ Dolní Loučky 115-2830390297/0100. Uvést variabilní symbol strávníka.