Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

Platby v MŠ

Platby za školku - školné

Částka 700 Kč trvalým příkazem k 10. daného měsíce na účet školy 123-200110247/0100.

Neplatí děti poslední rok před zahájením školní docházky (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky.

Platby za stravné

Trvalým příkazem částka 880 Kč nejpozději k 15.dni předcházejícího měsíce na účet školní jídelny při ZŠ Dolní Loučky 115-2830390297/0100. Uvést variabilní symbol strávníka.

Partnerské obce