Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

Platby v MŠ

MŠ ŽELEZNÉ - školné na účet MŠ, stravné na účet ZŠ Dolní Loučky

Platby za školné

Částka 700 Kč trvalým příkazem k 10. daného měsíce na účet školy 123-200110247/0100.

Neplatí děti poslední rok před zahájením školní docházky (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky.

Platby za stravné

Trvalým příkazem částka 880 Kč nejpozději k 15.dni předcházejícího měsíce na účet školní jídelny při ZŠ Dolní Loučky 115-2830390297/0100. Uvést variabilní symbol strávníka.

_________________________________________________________________________________________________

MŠ VŠECHOVICE

Platby za školné + stravné

Školné 700 Kč + záloha na stravné 1000 Kč na účet MŠ

Částka celkem 1 700 Kč trvalým příkazem k 10. daného měsíce na účet školy 123-200110247/0100. Do zprávy pro příjemce uvést příjmení dítěte, MŠ Všechovice.

Školné neplatí děti poslední rok před zahájením školní docházky (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky.

 

 

Partnerské obce