Obsah

ZÁPIS DO Svazkové mateřské školy VENKOV

na školní rok 2020/2021

Podle pokynů Ministerstva školství proběhne letos zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí i rodičů.

Zápis proběhne v době od 2. května do 16. května 2020.

Žádost můžete podat těmito způsoby:

  • datovou schránkou na adresu školy kuzdiz7            
  • mailem s elektronickým podpisem
  • poštou na adresu Svazková mateřská škola VENKOV, Železné 200, 666 01                           
  • osobně (pouze však po předchozí domluvě)

   Doklady k přiložení k zápisu:

  • vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • prostá fotokopie rodného listu dítěte
  • čestné prohlášení k očkování dítěte
  • kopie očkovacího průkazu dítěte

O potřebné tiskopisy k zápisu si napište na mailovou adresu: reditel@msvenkov.cz

Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí/nepřijetí. Toto číslo Vám bude sděleno na Vámi uvedený mail v Žádosti o přijetí.

Seznam dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msvenkov.cz nejpozději dne 16. června 2020.

 

 

 

V Železném dne 14. 4. 2020                                             Mgr. Barbora Packová, ředitelka

 

Kritéria přijímací řízení 2020.docx (20.62 kB)