Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

Včeličky

 

ELKONIN              ÚT 9:00 - 10:00 

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Třída se nachází v přízemí mateřské školy, je heterogenní s kapacitou 25 dětí. Ve třídě působí –dvě učitelky a školnice, která zároveň je pracovnicí pro výdej stravy. Provoz této třídy je v době od 6:30 do 16:30 hod, v době od 6:30 – 7:30 a v době od 15:30-16:30 je naše třída sběrná i pro třídu Mravenečků.

Do této třídy jsou zpravidla zařazovány děti z obcí: Železné a Rohozec.

V naší třídě se snažíme pomáhat zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu učení a rozvoji. Snažíme se vytvářet prostředí plné důvěry, přátelství, radosti a pohody, aby se zde cítily šťastné nejen děti ale i jejich rodiče. Naším cílem je vytvořit partu kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají, spolupracují, mají radost z úspěchu svého i druhých, umí přijmout výhru i prohru, jsou samostatní v sebeobsluze i rozhodování a jsou připraveni pro vstup do základní školy. Třídní vzdělávací plán si vytvářejí učitelky ve třídě, je v souladu s ŠVP a RVP. Zajišťujeme širokou vzdělávací nabídku, kterou rozdělujeme do jednotlivých integrovaných bloků, ve kterých se snažíme u dětí probouzet aktivní zájem o učení nových poznatků, dovedností a schopností formou hry.

Ve třídě probíhá logopedická prevence vedená učitelkou. Učitelka volí skupinovou práci s dětmi – nejčastěji v raním kruhu a individuálně – převážně v odpoledních činnostech. Pravidelně 1x týdne probíhá s předškolními dětmi, které jdou v daném školním roce k zápisu do základní školy, trénink fonematického uvědomování podle Elkonina.

Metody a formy práce, podle kterých se paní učitelky ve třídě snaží pracovat, jsou popsány v charakteristice školního vzdělávacího programu.

Partnerské obce