Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

Mravenečci

 

 ESS                         PO 15:30 - 16:30

 ELKONIN                ÚT 12:30 - 13:30

LOGOPEDIE           ST 12:00 - 16:00

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Třída se nachází ve druhém patře mateřské školy. Kapacita třídy je 27 dětí. Ve třídě působí – ředitelka mateřské školy, učitelka, asistentka pedagoga a školnice, která zároveň je pracovnicí pro výdej stravy. Provoz této třídy je v době od 7:30 do 15:30 hod.  Děti, které přijdou do mateřské školy před a po provozní době této třídy jsou umístěny ve sběrné třídě Včeliček.

Děti ze třídy Mravenečků využívají v prostorách herny interaktivní tabuli.

Do této třídy jsou zpravidla zařazovány děti z obcí Bukovice, Hluboké Dvory, Šerkovice, Unín.

Ve třídě se paní učitelky snaží zaměřovat na prožitkové učení. Výběr a délku trvání jednotlivých tematických bloků přizpůsobují paní učitelky zájmu a potřebám dětí ve třídě. Děti se aktivně podílí na tvoření týdenního plánu. 

Každoročně se děti podívají do obcí svých kamarádů ve třídě. Společně s rodiči a dětmi namyslí paní učitelka program této návštěvy.

Ve třídě probíhá logopedická prevence vedená učitelkou. Učitelka volí skupinovou práci s dětmi – nejčastěji v raním kruhu a individuálně – převážně v odpoledních činnostech.

Souběžné působení pedagogů na třídě je zpravidla přes pobyt venku a přes oběd.

Metody a formy práce, podle kterých se paní učitelky ve třídě, asistentka pedagoga i školnice snaží pracovat jsou popsány v charakteristice vzdělávacího programu.

 

 

 

Partnerské obce