Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

Denní režim

Provoz MŠ 6,30 - 16,30 hod.

Režim dne:

6:30 – 8:30                   Hry a zájmová činnosti (řízené individuální či skupinové                                                                  činnosti, spontánní činnosti dětí)

8:30 – 8:50                   Úklid třídy, ranní cvičení

8:50 – 9:10                   Hygiena, svačina

9:10 – 9:30                   Ranní kruh s výchovně vzdělávacím tématem, řízená                                                                      činnost, převlékání na pobyt venku

9:30 – 11:30                 Pobyt venku

11:30 – 12:00               Převlékání, hygiena, oběd

12:00 – 12:15               Vyzvedávání dětí po obědě

12:15 – 14:00               Poslech pohádek, odpočinek dle individuální potřeby dětí,                                                             vzdělávací nabídka činností    

14:00 – 16:30               Převlékání, hygiena, svačina, hry a zájmová činnost,                                                                         spontánní hra, pobyt na školní zahradě

14:30 – 16:30               Vyzvedávání dětí 

Partnerské obce