Obsah

Stravování dětí je zajištěno ve spolupráci se školní jídelnou při ZŠ Dolní Loučky, aktuální jídelníček najdete i na webových stránkách školní jídelny  https://www.zsdolniloucky.cz/ms/jidelnicky/jidelnicky/

Přihlašování a odhlašování stravy 

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování.

Odhlašování stravy a svačinek je nutné nejpozději den předem do 14:30 hodin, výjimkou je pouze pondělí, kdy můžete stravu odhlásit na ten den do 7 hodin.

Jídelně na telefonním čísle: 733 173 350, e-mailem:  jidelna@zsdolniloucky.cz

Informaci o odhlášení posíláte i do školky, na tel. číslo 602 73 79 77 nebo e-mailem: info@msvenkov.cz

Prosíme o stručnou zprávu: MŠ Železné, jméno dítěte, odhlásit od - do nebo datum.  Poslat nejlépe mailem na adresu jidelna@zsdolniloucky.czinfo@msvenkov.cz .

Ve zprávě do školky uveďte, že si vyzvednete oběd.

Děti jsou přihlášeny k celodenní stravě, proto tímto způsobem odhlašujte i odpolední svačiny, pokud plánujete vzít si dítě po obědě.

V případě náhlého onemocnění je možnost si oběd vyzvednout do svého jídlonosiče v době od 11,15 - 11,30 hodin a to pouze 1. den nemoci. 

Neodhlášená strava je strávníkovi účtována za plnou cenu 57 Kč a oběd propadá.

 Placení stravného

 převodem z běžného účtu – strávník musí zadat trvalý příkaz nejpozději k 15. dni předcházejícího měsíce z vlastního účtu na účet ŠJ č. 115-2830390297/0100 zálohovou částkou 800 Kč, uvést variabilní symbol strávníka.

Vyúčtování na konci školního roku

Strávníkům, kteří platí stravu převodem z běžného účtu, bude automaticky provedeno vyrovnání přeplatků ke konci školního roku.

CENY OD 1.1.2022

CENY STRAVNÉHO PRO DĚTI OD 1.1.2022 (16.03 kB)