Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka

Webové stránky se upravují.

beruška beruška včelka mravenec

Edukativně stimulační skupinky

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY (ESS)

ESS je program, ve kterém se snažíme o systematický rozvoj předškolních dětí, a je určen pouze pro předškolní děti. Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti důležité pro zvládání budoucího čtení, psaní, počítání. Skupinky pomáhají dětem zvykat si pracovat v kolektivu, soustředit se na činnost, učí se trpělivosti.

V programu se postupuje od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího ke složitějšímu.

Ve skupinkách se dotýkáme několika oblastí, které jsou důležité, aby se děti naučily bez problémů číst, psát a počítat.

Jsou to:

  • jemná motorika, grafomotorika
  • zrakové vnímání
  • prostorová orientace
  • základní matematické představy
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání 

 

ESS jsou rozděleny do 10 lekcí, každá lekce trvá asi 1 hodinu.

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů.

Přítomnost rodiče ve výuce je velmi důležitá. Získá tak motivaci, rady a náměty pro práci s dítětem, vidí dítě při práci a má možnost srovnání s ostatními, naučí se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat, stává se pomocníkem svému dítěti a v neposlední řadě s ním tak stráví více společných chvil.

Skupinky probíhají pravidelně 1x14 dní od podzimu do jara. 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - Informace k pracovním listům

KRESLENÍ PŘED PSANÍM - POKYNY K DOMÁCÍM ÚKOLŮM (1.25 MB)

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ - POKYNY K DOMÁCÍM ÚKOLŮM (1.65 MB)

 

 

 

Partnerské obce