Obsah

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY (ESS)

ESS je program, ve kterém se snažíme o systematický rozvoj předškolních dětí, a je určen pouze pro předškolní děti. Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti důležité pro zvládání budoucího čtení, psaní, počítání. Skupinky pomáhají dětem zvykat si pracovat v kolektivu, soustředit se na činnost, učí se trpělivosti.

V programu se postupuje od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího ke složitějšímu.

Ve skupinkách se dotýkáme několika oblastí, které jsou důležité, aby se děti naučily bez problémů číst, psát a počítat.

 

Jsou to:

 • jemná motorika, grafomotorika
 • zrakové vnímání
 • prostorová orientace
 • základní matematické představy
 • řeč, myšlení
 • sluchové vnímání 

 

ESS jsou rozděleny do 10 lekcí, každá lekce trvá asi 1 hodinu.

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů.

Přítomnost rodiče ve výuce je velmi důležitá. Získá tak motivaci, rady a náměty pro práci s dítětem, vidí dítě při práci a má možnost srovnání s ostatními, naučí se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat, stává se pomocníkem svému dítěti a v neposlední řadě s ním tak stráví více společných chvil.

Skupinky probíhají pravidelně 1x14 dní od listopadu do března.

 

PRACOVNÍ LISTY NA DOMA

 

 1. LEKCE

Jedním tahem                                        str. 2 - 6

Kreslení před psaním                            str. 5

Předčíselné představy                          str. 1,2,14

Zrakové vnímání                                    str. 1, 3 - 5

Sluchové vnímání                                  str. 4 – 6

 

 1. LEKCE

Jedním tahem                                        str. 8 - 10

Kreslení před psaním                           -

Předčíselné představy                          str. 3, 6 – 13

Zrakové vnímání                                    str. 2, 6 - 9

Sluchové vnímání                                  str. 7 – 9, 17, 18

 

 1. LEKCE

Jedním tahem                                        str. 12 – 15

Kreslení před psaním                            str. 26, 27

Předčíselné představy                          str. 4 – 5, 15, 34 - 36

Zrakové vnímání                                    str. 10 - 14

Sluchové vnímání                                  str. 10 – 11, 19, 21

 

 1. LEKCE

Jedním tahem                                        str. 17 - 21

Kreslení před psaním                            str. 25

Předčíselné představy                         str. 16 - 26

Zrakové vnímání                                    str. 49 - 64

Sluchové vnímání                                  str. 1 – 3, 20, 22

 

 1. LEKCE

Jedním tahem                                        str. 23 – 27

Kreslení před psaním                            str. 18

Předčíselné představy                          str. 27 - 33

Zrakové vnímání                                    str. 15 - 19

Sluchové vnímání                                  str. 12, 23 – 25

 

 1. LEKCE

Jedním tahem                                        str. 28 - 32

Kreslení před psaním                            str. 16, 20, 21

Předčíselné představy                          str. 37 - 39

Zrakové vnímání                                    str. 20 - 26

Sluchové vnímání                                  str. 13 – 16, 26, 27

 

 1. LEKCE

Jedním tahem                                        str. 34 - 40

Kreslení před psaním                            str. 14, 15

Předčíselné představy                          str. 40 - 42

Zrakové vnímání                                    str. 27 - 31

Sluchové vnímání                                  str. 28 – 32

 

 1. LEKCE

Jedním tahem                                        str. 42 - 46

Kreslení před psaním                            str. 22, 23

Předčíselné představy                          str. 43 – 45, 50 - 52

Zrakové vnímání                                    str. 32 - 36

Sluchové vnímání                                  str. 33 – 36

 

 1. LEKCE

Jedním tahem                                        str. 48 - 52

Kreslení před psaním                            str. 28

Předčíselné představy                          str. 46 - 49

Zrakové vnímání                                    str. 37 - 42

Sluchové vnímání                                  str. 37, 38

 

 1. LEKCE

Jedním tahem                                        str. 54 - 56

Kreslení před psaním                            str. 17

Předčíselné představy                          str. 53 - 54

Zrakové vnímání                                    str. 43 - 48

Sluchové vnímání                                  str. 39 - 40

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

KRESLENÍ PŘED PSANÍM - POKYNY K DOMÁCÍM ÚKOLŮM (1.25 MB)

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ - POKYNY K DOMÁCÍM ÚKOLŮM (1.65 MB)