Menu
Svazková mateřská škola VENKOV
Svazková mateřská škola VENKOV
mravenecberuška včelka
beruška beruška včelka mravenec

Mateřská škola Všechovice

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Svazková mateřská škola VENKOV je nově otevřenou mateřskou školou od 1. 9. 2022. Je spádovou mateřskou školou pro děti z obcí Všechovice, Skalička, Bukovice, Hluboké Dvory, Rohozec, Šerkovice, Unín a Železné.

Mateřská škola je dvoupatrová budova, která splňuje všechny podmínky moderního školského zařízení. Mateřská škola má jednu třídu. Kapacita jedné třídy je 28 dětí. V prvním patře budovy se nachází třída Broučci.  Ve druhém patře je ložnice pro děti a prostor pro cvičení.  Škola má šatnu, umývárnu se záchody a sprchou a také výdejnu stravy. Strava je dovážena z kuchyně MŠ Malhostovice.

V mateřské škole působí čtyři zaměstnanci- dvě učitelky, jedna asistentka a školnice, která je zároveň pracovnice pro výdej stravy.

Mateřská škola leží v krásném prostředí kousek od lesa, který je ideálním místem pro poučné přírodovědné vycházky dětí. Přímo naproti mateřské školy se nachází hřiště s pestrými dětskými herními  prvky- skluzavka, vláček, pískoviště.  Okolí mateřské školy je charakteristické krásnou a klidnou přírodou. Nedaleko od školy jsou pastviny s koňmi.

Děti jsou do naší mateřské školy přiváženy zákonnými zástupci převážně osobním automobilem. U mateřské školy je autobusová zastávka.

PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Věcné podmínky

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. V prvním podlaží je třída ,,Broučci“, ve druhém lehárna a tělocvična.

 

Třída je krásná a moderní, plná sluníčka, má dostatek prostoru pro volnou hru dětí. Čerstvý vzduch je obměňován díky využití vzduchotechniky. Díky podlahovému vytápění je snížena prašnost ve třídě na minimum.

Je vybavena moderním nábytkem. Tělovýchovné nářadí je uložené v policové sestavě na lehárně. Zde se nacházejí žebřiny, žíněnka a švédská bedna. Zdravotně hygienické zařízení má třída své – koupelnu, kde se nachází sprcha, toalety, pisoár a umyvadla. Lůžka na lehárně jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávazné a bezpečné a jsou estetického vzhledu.

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a materiály odpovídá počtu dětí i jejich věku. Vybavení je průběžně dokupováno a pedagogy plně využíváno. Ve třídách jsou zřízeny herní koutky – výtvarný koutek, kuchyňka, obchod, ponk s nářadím a kadeřnický koutek se zrcadlem. Dále se ve třídě nachází stoly, u kterých děti stolují a využívají se také k individuálním činnostem, deskovým hrám a k didaktickým hrám, které jsou uloženy v policích vedle těchto stolečků. Naproti se nachází policová sestava s konstruktivními hrami, u kterých jsou položené dva koberce. Také máme knihovnu s dětskými knížkami, které mají děti volně přístupné. Třída je vybavena klavírem, orffovými nástroji, kytarou a ukulele.  Na lehárně je logopedický koutek se zrcadlem.

Všechny hry, hračky a pomůcky (kromě tělovýchovných pomůcek) jsou uloženy tak, aby na ně děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Třída má stanovená pravidla pro jejich využívání dětmi i pedagogy.

Dětské práce jsou vystavovány v šatně na nástěnkách a ve třídě na parapetu, ke kterým mají přístup děti i rodiče.

U školy je zahrada s vybudovaným přírodním hřištěm. Tyto prostory jsou využívány k dopolednímu pobytu venku. Prostor zahrady je vybaven pískovištěm, skluzavkou, průlezkami, dětským domečkem, dřevěným vláčkem. Ve spodní části zahrady se nachází vyvýšené záhony pro pěstování ovoce, zeleniny a bylinkové zahrádky. V prostorách zahrady jsou vysázeny keře a stromy.  Celá zahrada je zatravněná a umožňuje dostatek prostoru pro volnou hru dětí.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

Partnerské obce