Obsah

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

na školní rok 2020/2021

V souladu se školskými právními předpisy stanovuji následující kritéria, podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu.

KRITÉRIA:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu ve svazkových obcích do počtu garantovaných míst, podle data narození do 31. 12. 2017, od nejstaršího po nejmladší

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu ve svazkových obcích, které má ve škole sourozence, nad rámec garantovaných míst, podle data narození do 31. 12. 2017, od nejstaršího po nejmladší

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu ve svazkových obcích nad rámec garantovaných míst, podle data narození do 31. 12. 2017, od nejstaršího po nejmladší

 

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu mimo svazkové obce, podle data narození do 31. 12. 2017, od nejstaršího po nejmladší

 

V případě volných míst lze přijmout i dítě mladší, s předností dítěte s trvalým pobytem ve svazkových obcích, dále rozhoduje věk dítěte – s předností staršího. Při shodnosti kritérií rozhodne los.

SEZNAM SVAZKOVÝCH OBCÍ A POČTY GARANTOVANÝCH MÍST

Železné

18 míst

Rohozec

8 míst

Hluboké Dvory

3 místa

Unín

10 míst

Bukovice

4 místa

Šerkovice

7 míst

Upozornění: O přijetí bude rozhodovat trvalý pobyt a pořadí podle věku, s předností dětí z 1.kritéria, následně z 2. kritéria, poté ze 3. kritéria atd.

 

 

 

V Železném dne 28. 4. 2020                                           Mgr. Barbora Packová, ředitelka