Obsah

UZAVŘENÍ MŠ

Typ: ostatní
důležitá zpráva pro rodiče

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Vlády ČR jsou od 1.  - 23. března 2021 uzavřeny všechny školy, včetně mateřských. Bližší informace zde:

Informace MŠMT

Uzavření MŠ od 1.3.2021

Rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné, mají k dispozici ONLINE formulář a k tomu bližší informace na stránkách MPSV. Mateřská škola podle nových pravidel už nevyplňuje žádné potvrzení.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnem

Předškolním dětem bude poskytnuto vzdělávání distančním způsobem - budeme Vás informovat mailem.

Dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí, bude poskytnuta náhradní péče v určené MŠ.

Vybrané profese:

Otevřeny budou určené (vybrané) školy pro děti ve věku 2-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

Vybrané profese.pdf (150.18 kB)

MŠ určená pro vybrané profese je Mateřská škola Sluníčko, Tišnov.

Provoz MŠ Sluníčko je zajištěn od 6,30 - 16,00 hodin.

Bližší informace získáte na slunicko.ms@volny.cz 

nebo u ředitelky MŠ na tel.736 777 074.

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 27. 2. 2021
Poslední aktualizace: 28. 2. 2021 09:50
Autor: Správce Webu