Obsah

Bezpečnostní opatření ve školce

Typ: ostatní
Mimořádná opatření

koronavirus

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Vážení rodiče,

Vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS-COV-2, si VÁS DOVOLUJEME UPOZORNIT NA PŘÍSNÁ PRAVIDLA, KTERÝMI SE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÍDÍ.

Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný ZÁSTUPCE POVINEN PODEPSAT PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ZA POSLEDNÍCH 14 DNŮ (kašel, rýma, zvýšená teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ.

  1. DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE PŘIJATO DÍTĚ JEN ZCELA ZDRAVÉ! To znamená bez jakýkoliv příznaků respiračního onemocnění – RÝMA, KAŠEL, ZVÝŠENÁ TEPLOTA NEBO HOREČKA, a to i samostatně, nejen v kombinaci. NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest NESMÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTOUPIT (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí/odvádí).
  1. Rodič předává dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že DÍTĚ NETRPÍ ŽÁDNÝMI PROJEVY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A CÍTÍ SE ZDRÁVO.
  1. V případě, že se během dne u dítěte OBJEVÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, BUDE NEPRODLENĚ TELEFONICKY KONTAKTOVÁN RODIČ, KTERÝ JE POVINNEN SI PRO DÍTĚ OKAMŽITĚ (CO V MOŽNÁ NEJKRATŠÍM ČASOVÉM ÚSEKU) DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJET.
  1. U dětí, které trpí ALERGIÍ je nutné DONÉST PÍSEMNÉ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. BEZ TÉTO ZPRÁVY NENÍ MOŽNÉ, ABY DÍTĚ SETRVALO V KOLETIVU.
  1. DÍTĚ PŘI VSTUPU DO TŘÍDY DOSTANE RUČNÍK A IHNED SI ŘÁDNĚ UMYJE RUCE VODOU A TEKUTÝM MÝDLEM.

BEZ PODEPSÁNÍ TĚCHTO PROHLÁŠENÍ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ POPRVÉ VPUŠTĚNO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

 

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE TATO PRAVIDLA RESPEKTOVALI. RESPEKTOVÁNÍM A DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO PRAVIDEL CHRÁNÍTE NEJEN SVÉ DĚTI, ALE TAKÉ SEBE A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I NÁS, PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A PROVOZNÍ PERSONÁL MŠ.

DĚKUJEME 😊


Vytvořeno: 21. 5. 2020
Poslední aktualizace: 24. 8. 2020 15:52
Autor: Správce Webu